Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla2019-03-14T13:22:16+02:00

Co je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší.

Princip

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn. Přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor.

Topný faktor (COP, Coefficient of performance) tepelného čerpadla udává poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie.

Charakteristika

Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění.

S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti.

Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.

Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.

Dodáváme a instalujeme tepelná čerpadla VZDUCH – VODA

  • v ČR ideální podmínky vzhledem k průměrným teplotám vzduchu

  • úsporně vytápí i při -25°C

  • realizace je mnohem méně náročná, jak technicky, tak i ekonomicky, než u TČ země – voda

  • vzduch jako zdroj tepla je nejdostupnější a prakticky neomezený

  • pracuje celoročně

  • využití i při ohřevu teplé užitkové vody nebo ohřevu vody v bazénu

  • pořizovací cena je vyvážena minimálními provozními náklady

  • návratnost od 3 – 6 let

  • úspora 50 – 60 % na dosud vynaloženou energii